http://www.presov.sk/portal/?c=12&id=25895#prettyPhoto

Prijímanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2016/2017

Na stiahnutie: Žiadost o prijatie dieťaťa

E U R O R O Z P R Á V K Y

 

VÝTVARNÝ PROJEKT

DETÍ MATERSKÝCH ŠKÔL

28 SLOVENSKÝCH MIEST

a EURÓPSKEJ ŠKOLY v BRUSELI

PRI PRÍLEŽITOSTI PREDSEDNÍCTVA SR V RADE EÚ

Júl – December 2016

Charakteristickým znakom projektu EUROROZPRÁVKY je prinášať do Európy prostredníctvom výtvarného umenia krásu detskej duše vyjadrenú srdcom a štetcom   a tak  formovať, upevňovať lásku a vzťah k jednotlivým krajinám európskeho spoločenstva už od útleho veku.

Hlavný CIEĽ výtvarného projektu:

  • predstaviť Slovensko ako modernú a dynamickú krajinu
  • prispieť k vytvoreniu a pestovaniu vzťahu detí k poznaniu EÚ prostredníctvom rozprávok z rôznych krajín EÚ
  • umožniť návštevníkom z rôznych krajín spoznať slovenské mestá cez detskú tvorbu
  • prezentovať krásu  detského umenia  a zdieľať prostredníctvom tohto  projektu  európske hodnoty 
  • prostredníctvom rozprávok poznávať kultúru jednotlivých  krajín EÚ
  • priblížiť klasickou rozprávkou z jednotlivých krajín EÚ nevinnú krásu detskej duše