VIII. ročník olympiády v plávaní

Olympiáda v plávaní sa bude konať 20. 06. 2014.

Pre deti je pripravené občerstvenie aj malé pohostenie. 

                                  Program:   8: 30 hod. – prezentácia účastníkov

  •                                               9:00 hod. – začiatok olympiády

      Nezabudnite si priniesť prezúvky, plavky a plaveckú čiapku.

Čaká nás deň plný zábavy a hier.

                                                        Tešíme sa na Vás.

                                                                                        Kolektív materskej školy. 

Odborné podujatie v kontexte predškolskej edukácie na Slovensku a v Poľsku.

 

 

V  dňoch 16. a 17.  mája 2014 sa v našej MŠ – Bajkalská 31 v Prešove  uskutoční medzinárodné stretnutie odborníkov na predprimárne vzdelávanie s poľskými priateľmi z Pedagogického inštitútu v Nowom Soczi  a Krakowe.

Cieľom medzinárodného stretnutia bude odovzdávanie a výmena teoretických i praktických poznatkov, skúsenosti, diskusie o koncepciách moderného predškolského vzdelávania detí na Slovensku a v Poľsku.

Podujatia sa zúčastnia zástupcovia univerzít z Vyššej odbornej školy v Nowom Saczu, Krakowe, Prešovskej univerzity v Prešove Pedagogickej fakulty, pedagógovia Základnej umeleckej školy, Októbrova 32 v Prešove, zástupcovcia zriaďovateľa Mesta Prešov, riaditeľky a učiteľky slovenských a poľských materských škôl.

Sme presvedčení, že toto medzinárodné stretnutie prinesie vzájomné obohatenie všetkých zúčastnených strán v oblasti výchovy a vzdelávania detí predprimárneho vzdelávania v Poľsku a na Slovensku.

                                                                  PaedDr. Renáta Gumanová