Vážení rodičia,

opäť sa blíži obdobie ročného zúčtovania, daňových priznaní a platenia daní z príjmov.

Rozhodli sme sa informovať Vás o možnosti poukázania 2% zaplatenej dane (na základe zákona NR SR 595/2003 Z. z.  § 50 o dani z príjmov) pre Vaše rodičovské združenie. Sme riadne zaregistrovaným žiadateľom o 2% z daní za rok 2013 a preto veríme, že podporíte našu snahu pomôcť škôlke. 

Rodičia, ktorí sú zamestnaní, môžu priložené tlačivá vyplniť a potvrdiť u zamestnávateľa. Tieto tlačivá je potrebné doručiť na príslušný daňový úrad. Rodičia, ktorí podnikajú, majú možnosť uviesť prijímateľa 2% priamo vo svojom daňovom priznaní za rok 2013.

Presné údaje o prijímateľovi:

Názov: Slovenská rada rodičovských združení – Rodičovské združenie pri Materskej škole

Sídlo: Bajkalská 31, 080 01Prešov

Právna forma: Občianske združenie

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 17319617/907

Ďakujeme

S úctou, členovia rodičovského združenia

Na stiahnutie: Žiadost-o-prijatie-dieťaťa