EKOPARK HOLÁ HORA 20. 09. 2017

Dôležité informácie pre rodičov novoprijatých detí!!!

Dôležité informácie pre rodičov novoprijatých detí!!!

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

PRE RODIČOV NOVOPRIJATÝCH DETÍ

 

Materská škola sa skladá z dvoch pavilónov, v ktorých prebieha výchovno-vzdelávacia činnosť rôznych vekových skupín. Označené sú ako pavilón A a pavilón B. V každom pavilóne sú štyri/päť tried označené logom pre lepšiu orientáciu v budove materskej škole.

Materská škola má vlastnú školskú jedáleň, ktorá zabezpečuje stravu pre všetky deti od prvého dňa nástupu dieťaťa do materskej školy. V prípade potreby (napr. zo zdravotných dôvodov) je možná dohoda s vedúcou školskej jedálne a triednou učiteľkou.

 

Pavilón A: na prízemí        5. trieda/lienky a 6.trieda/slnečnice

                  na poschodí     7.trieda/kvetinky, 8. trieda/včeličky a 9.trieda /húsatká

Pavilón B: na prízemí        2. trieda /mravce a 1. trieda /rybičky

                   na poschodí     3. trieda /motýle a 4. trieda /slniečka

 

Prevádzka MŠ je od: 6:00 – do 17:00

od 6:00 – do 7:00   (schádzanie detí je v 5. triede – lienky)

od 7:00                   (svoje deti prevezme triedna učiteľka)

do 8:30 !                 (uzamykanie budovy, koniec ranného schádzania)

Do budovy MŠ a do jednotlivých tried je možný vstup  len cez zvonenie do konkrétnych tried, škola je zabezpečená bezpečnostným systémom.

                      od 7:00 – do 16:00 (deti sú vo svojich triedach, realizuje sa výchovno – vzdelávacia činnosť podľa                       plánu edukačnej činnosti a aktivít

                      od 16:00 – do 17:00 (rozchádzanie detí v 5. triede  – lienky)

 

Prehľad zadelenia detí do jednotlivých tried je dostupný vo vestibule MŠ

ešte pred začatím nového školského roka.

 

Dieťa bude potrebovať:

-    pevnú obuv na prezutie

-    pyžamo

-    vešiačik do skrinky

 

Pri nástupe dieťaťa do MŠ je potrebné odovzdať triednej učiteľke aktuálne lekárske POTVRDENIE O ZDRAVOTNOM STAVE DIEŤAŤA!!!

Ďalšie informácie Vám budú podané na triednych aktívoch.

Tešíme sa na spoluprácu